Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Årets avelsmöte med efterföljande årsmöte hölls på Kulturhuset i Jönköping den 28 mars. Vid avelsmötet presenterades avelsstatistik för 2014 och bl.a. diskuterades epilepsi hos tysk jaktterrier, att det är viktigt med veterinärintyg för att kunna dokumentera fallen och att ägare och uppfödare meddelar ev. fall för att undvika att sjukdomen sprids ytterligare i rasen. Under mötet presenterades också reglerna för det nya anlagsprovet på vildsvin i hägn och vissa detaljer angående klubbens övriga prov diskuterades inför den kommande regelrevisionen.

Årsmötet hölls enligt stadgarna och Johan Sonesson fick förtroendet att leda klubben ännu ett år som president och Joakim Dalsgaard och Angelica Johansson ersatte Terese Klintström och Riccardo Bommarco i styrelsen. I samband med årsmötet tog också Tobias Ivarsson över efter Pär Nordahl som klubbens nya valpförmedlare. En proposition från styrelsen angående ett tillägg till nuvarande krav för valphänvisning, om att uppfödare måste följa TJTKs avelskriterier på alla kennelns avelsdjur för att kunna få valphänvisning från klubben, bifölls av årsmötet. Hela propositionen finns att läsa här.

Priset för Årets Tyska Jaktterrier 2014 gick till Illvrålets Yuokon, ägare Emmi Högberg, och Årets Uppfödare blev Soträvens Kennel, Malin & Jimmie Mårtensson.

Sponsorer rasspecial