Tysk Jaktterrier
TJTK 40 år - 1980-2020

Den uppdaterade hanhundslistan hittar du här.

I hanhundslistan finns hundar som uppfyller Tysk Jaktterrier Klubbs avelskriterier och vars ägare tycker att de är lämpliga att använda i avel.