Tysk Jaktterrier
... av jägare för jägare

20 juli 2014 anordnar Tysk Jaktterrier Klubb officiell utställning för tysk jaktterrier i Bassholma.

Domare för rasspecialen är Bernhard Haus, kassör i tyska klubben för tysk jaktterrier (Deutscher
Jagdterrier Club e. V.) och generalsekreterare i internationella klubben IV-DJT.